Ceviz Fidanı Bahçe Kurulumu

  • Bu sayfayı Paylaş
  • Facebook'da paylaş
  • Twiter'da paylaş
  • Whatsapp'da paylaş
  • Google Plus'da paylaş
  • E-posta gönder
  • Linkedin'de paylaş

Hizmetlerimiz

Ceviz Fidanı Bahçe Kurulumu

3-4 yıl sonra meyve alınacağı düşünülürse yatırıma başlamadan önce emek, zaman ve ekonomik kayıplara uğramamak için iyi güvenilir bir ceviz fidan üreticisinin seçimi yanında bahçe olarak seçilen yerin verimli olabilmesi için titiz olunmalıdır.

İyi bir ceviz bahçesinin kurulumu oldukça maliyetlidir. 3-4 yıl sonra meyve alınacağı düşünülürse yatırıma başlamadan önce emek, zaman ve ekonomik kayıplara uğramamak için iyi güvenilir bir ceviz  fidan üreticisinin seçimi yanında bahçe olarak seçilen yerin verimli olabilmesi için titiz olunmalıdır. 
 
Çok uzun yıllar meyvesinden , ömrünün sonunda gövdesinden faydalandığımız aşılı ceviz ağacının bahçesinin kurarken dikkatli olunmalıdır. Aksi halde ,başlangıçta yapılacak bir yanlışlığın zararı uzun yıllar çekilecektir. Bahçe yeri ,çok sert rüzgar olan yerlerde ise rüzgar perdesi yapılmalıdır. Bu sayede gerek kışın soğuk sert rüzgarlarından,gerekse yazın sıcak ve yakıcı rüzgarlardan fidanlar korunmuş olur.

Taban arazilerdeki kuru veya sulu dereler, çok kıvrıntılı ve önlerinde hava akımını önleyen engeller varsa bu gibi yerlerde kurulacak bahçeler, tabandan yamaçlara kaydırılmalıdır. 
Çeşit seçimi, bahçe kurmada çok önemlidir. Her şeyi tam olarak yapılan bahçede yanlış bir çeşit seçimi hem zaman hem de para kaybına neden olur. Bu nedenle fidan seçerken fidanın sertifikalı olmasına dikkat edilmeli ve hem de fidan alınan yere güvenilmelidir. Ayrıca sertifikalı ve uygun çeşidin seçilmesi yanında birbirini tozlayan çeşitler uygun plan göre dikilmezlerse verim düşük olur. Ceviz bahçesi kurarken standart çeşitlerin aşılı fidanlarından yararlanılır. Ceviz ağacının uzun ömürlü olduğu düşünülerek, ağaçlar arasındaki mesafe uygun tutulmalıdır. Genellikle ekolojik ve bakım şartları ile cevizin gelişme durumu dikkate alındığında en ideal dikim aralıklarına önem verilmelidir.

Ceviz çiçekleri güzel görünüşe ve kokuya sahip olmadığı için tozlanması rüzgarla olur .Rüzgarla tozlanmada çiçek tozu kaybı fazla olmaktadır. Cevizde eye kısım tohumdur. Bu nedenle döllenme mutlaka gereklidir. Bütün ceviz çeşitleri karşılıklı olarak birbirlerini döllerler. Fakat cevizlerde tozlanma sorunları, genellikle uyuşmazlıktan çok erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanlarda açması ve olgunlaşması nedeniyledir. Cevizlerde erkek ve dişi aynı anda olgunlaşmaz ,erkek çiçekler önce olgunlaşır ,dökülürler,dişiler ondan sonra çıkar.Bundan dolayı ceviz bahçesi kurarken mutlaka ya erkek ve dişi çiçeklerinin olgunlaşması aynı döneme gelen birden fazla çeşit ile karışık bir dikim tercih edilmelidir.

Bir ceviz bahçesinde iyi bir tozlanma ve döllenme sağlayabilmek için en iyi metot, bahçeyi iki veya daha çok çeşitle kurmaktır. Erken veya geç çiçek tozu veren çeşitler bir arada dikilmemelidir. Böylece yeterli tozlanma ile maksimum verim alınacaktır. Eğer cevizlerde tek çeşitle Bahçe kurma yoluna gidilirse ,bir de bu çeşidin çiçeklenme durumu dikkate alınmamışsa o bahçeden düzenli meyve alınması mümkün  olmayacaktır.

Genç bahçelerde ağaçlar arasında rüzgar dolaşımına imkan verecek şekilde ağaçların polen kaynağına uzaklıklarına  dikkat edilmeli, ceviz ağaçları büyüdüğünde aradaki mesafelerin kapanacağı bilinerek çiçek tozlarının bahçe içindeki etkinliğinin azalmaması sağlanmalıdır. Ceviz fidanı yetiştiriciliğinde en iyi çoğaltma metodu yabani ceviz tohumlarından elde edilen çöğürlerin üstün nitelikli standart çeşitlerle aşılanmasıdır. Ceviz bahçesi yapılacak yerin toprak kalitesi, ekolojik ve morfolojik özellikleri yanında seçilecek  ceviz fidanlarının önemi büyüktür. Güvenilir ceviz fidanı üreticilerinden alınacak danışmanlık önemlidir. Ceviz fidanı üretiminde standart cevizler kadar aşı yapılacak anacın seçimi de önemlidir. Anaç kuvvetli kök yapısına sahip olmalı, hızlı gelişme göstermeli, verimli olmalı ve her sene meyve vermelidir. Mantar ve bakteriyel hastalıklara dayanıklı olmalıdır.


+90 536 576 03 16